Český Krumlov – městečko, které vás vrátí v čase

„Já nevím, kolikrát se tady Vltava kroutí, nežli projdeš městem, drže se co možná přímo, překročíš ji asi pětkrát a pokaždé se divíš, že je tak zlatohnědá a že má na spěch. Kolik má Krumlov obyvatel, to také nevím, ale hospod má čtyřiačtyřicet, tři kostely, jeden zámek, ale zato veliký, dvě brány a velikou sílu památek, vlastně celé to město je jediná historická památka, což trochu připomíná Sienu nebo Stirling nebo jiná slavná místa. […] Kam se vrtneš, vidíš samou malebnost a starodávnou historickou slávu […], tady ještě žijí stará řemesla jako v 15. století. Nade vším tady vévodí tamhle nahoře zámek a hlavně věž, jedna z nejvěžovatějších věží, jaké jsem kdy viděl […],“ popisuje Karel Čapek ve svých Obrázcích z domova.

Hospod má Český Krumlov dnes možná více než v době, kdy jej Čapek navštívil, ale svého ducha si stále udržuje. Je to městečko, jež je díky svému středověkému rázu zapsané na seznamu UNESCO, a zná ho snad každý, kdo Českou republiku kdy navštívil. Ani místním nemůže nikdy zevšednit. Jeho magická atmosféra a kouzelné renesanční uličky vás přenesou do dávných časů. Však jen vzpomeňte, kdo se týmiž místy procházel století dvě nazpátek.

Kromě Karla Čapka si městečko získalo i jiné význačné osobnosti. V podvečerních hodinách se tudy procházel malíř Egon Schiele, o němž ještě bude řeč, a spisovatelka Eliška Krásnohorská, pro níž byl Krumlov a nedaleké šumavské kopce velkou inspirací. Točící se meandry Vltavy slyšíme ve stejnojmenné – a možná i nejslavnější – skladbě Bedřicha Smetany. Jeho atmosféru se na fotografiích snažil zachytit fotograf Josef Seidel, který zde prožil většinu svého života. Dávno předtím zde trávili čas také slavní alchymisté John Dee a Edward Kelly, jež dříve sloužili na dvoře císaře Rudolfa II. Město bylo sídlem mocných rodů – Vítkovců, pánů z Krumlova, Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů. Pro Rožmberky a Schwarzenbergy bylo hlavním centrem jejich dominia.

V současné době je Český Krumlov na jihu Čech především centrem kultury. Během roku se zde koná řada akcí a festivalů. Mezi ty nejznámější patří Slavnosti pětilisté růže či Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Zajímavým zážitkem, které vám žádné jiné místo na světě nemůže přinést, je bezpochyby zhlédnutí divadelního představení na otáčivém hledišti v barokních zámeckých zahradách.

Za návštěvu stojí i několik muzeí, které se v Českém Krumlově nachází. V Regionálním muzeu najdete sbírku dokumentující historii města, radniční sklepení skrývá Muzeum útrpného práva, jež vás seznámí s katovským řemeslem a mučícími nástroji, a ve Wax muzeu se zase můžete setkat s Petrem Vokem, Vilémem z Rožmberka či bílou paní Perchtou a nahlédnout do alchymistické dílny a středověké krčmy. Zvláštní pozornost je významným rodům z Českého Krumlova věnována v Hradním muzeu, kde je k vidění velké množství exponátů ze zámeckých depozitářů.

Samotný zámek je pochopitelně pro turisty jedním z největších lákadel. Jedná se o druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice a o jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě. Veřejnosti je zpřístupněn od dubna do října a nabízí dvě prohlídkové trasy. Součástí zámku je již zmíněná dominanta města, zámecká věž, pět nádvoří, letohrádek Bellaria a také proslulé barokní divadlo. V příkopech kolem zámku žijí medvědi, kteří se zde chovají od 16. století.

Tajemství středověkých řemesel můžete objevit v Zámecké kovárně, která fungovala od roku 1654. Významnou památkou, v níž se seznámíte s fotografickým řemeslem, uvidíte původní technické vybavení, původní negativy a několik alb fotografií od Josefa a Františka Seidlových, je Fotoateliér Seidel. Odtud si také můžete odvézt nádhernou památku na návštěvu Českého Krumlova – dobovou fotografii v dobových kostýmech.

Za kulturou se vypravte také do Egon Schiele Art Centrum, které funguje od roku 1992. Centrum je zřízeno v budově bývalého městského pivovaru z 16. století. Muzeum celoročně nabízí výstavu o životě a díle Egona Schieleho, slavného malíře, který se sem v roce 1910, znechucen Vídní, přestěhoval do malého domku u Vltavy. Krumlov se mu stal velkou inspirací a Schiele zde tvořil několik let. „Město na modré řece“, jak mu říkal, maloval z neobvyklých úhlů pohledu.

Pokud vás ale nenadchlo nic z výše uvedeného, vězte, že pouhá procházka pod Plášťovým mostem, po Latránu (bývalém podhradí) a dobré jídlo na břehu řeky Vltavy (často za křiku nadšených vodáků) bude stačit, abyste zakusili kouzelnou atmosféru města.

Zdroje:

Fotografie © Tereza Musilová

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov

https://encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/osobno_seznam.xml

https://www.ikaplice.cz/vylety/regionalni-muzeum-v-ceskem-krumlove_108.html

https://www.ikaplice.cz/vylety/muzeum-mucicich-nastroju_114.html

https://www.ikaplice.cz/vylety/wax-muzeum_113.html

https://www.ikaplice.cz/vylety/hradni-muzeum-cesky-krumlov_106.html

https://www.ikaplice.cz/vylety/zamek-cesky-krumlov_71.html

https://www.ikaplice.cz/vylety/zamecka-kovarna_107.html

http://www.waxmuseum.info/

https://www.ikaplice.cz/vylety/fotoatelier-seidel_105.html

https://www.ikaplice.cz/vylety/egon-schiele-art-centrum_124.html

http://www.esac.cz/cz/egon_schiele_dokumentace/

https://www.ckrumlov.info/cz/pamatky-a-kultura-68-statni-hrad-a-zamek-cesky-krumlov/

https://old.pf.jcu.cz/others/okoli/mest/ck.htm